Oferujemy najwyższej jakości kaski AGV
Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego agv-sklep.pl z dnia 20 sierpnia 2011 roku

 Sklep internetowy agv-sklep.pl, działający pod adresem www.agv-sklep.pl, jest prowadzony przez Kamil Górski KG MOTO, ul. 3-go Maja 116, 37-514 Munina, płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 792-205-16-18.

 §1.  Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1.     Sklep internetowy 4motos.pl, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnej (www.4motos.pl) tylko i wyłącznie na terenie Polski. W Sklepie Internetowym 4motos.pl są sprzedawane wyłącznie towary nowe oraz oryginalne. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie www.agv-sklep.pl

2.        Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.agv-sklep.pl lub drogą mailową na adres info@agv-sklep.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 0048 666 11 00 22 przez 24 godziny na dobę.

3.        Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

4.        Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
     - w przypadku zamówień składanych przez stronę www.agv-sklep.pl - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
     - w przypadku zamówień składnych e-mailem - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów, ilościami oraz wybranym kolorem i rozmiarem; dane teleadresowe do wysyłki - imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera), wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem.

5.        Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia, w przypadku zamówień e-mailowych po przesłaniu e-maila zwrotnego.

6.        Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie głównym lub w magazynach dostawców 4motos.pl. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu.

7.        Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji.

8.        Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9.        Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dokumenty są wystawiane w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

10.     Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila pod adresem

info@agv-sklep.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 666 11 00 22.

11.     Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie 4motos.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 §2. Ceny towarów

 1.        Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.        Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.        Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4.        Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży jeśli klient takie koszty pokrywa.

 

 §3. Czas i sposób realizacji zamówienia

 1.        Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

2.        Czas realizacji zamówienia wynosi od 48 godzin do 7 dni roboczych i uzależniony jest od lokalizacji towaru w magazynach:

o    produkt w magazynie głównym - maksymalny czas realizacji wynosi 24 godziny

o    produkt w magazynie dostawcy: maksymalny czas realizacji wynosi 1 - 5 dni roboczych

Realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu oraz przyjęciu do realizacji. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.

3.        Wszystkie przesyłki są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz Poczty Polskiej.

4.        Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

5.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 §4. Formy płatności

 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1.        Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera

 2.        Przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego

Kamil Górski KG MOTO

Ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina

Alior Bank

Nr konta: 92 2490 0005 0000 4500 5332 4666

 

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie sklepu.

 

§5. Dostawa i koszty dostawy

 

1.        Zrealizowane zamówienie dostarczane jest do Klienta przez firmę kurierską w ciągu 24 godzin ( dotyczy dni roboczych ).

2.        Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta rodzajowi przesyłki. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w poniższej tabeli opłat, jako kwotę wolną od kosztów przesyłki, Klient nie ponosi żadnych kosztów przesyłki. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. 

 

Tabela opłat za dostawę

 Dostawa poniedziałek-piątek

 rodzaj płatności

koszt dostawy

dostawa gratis

 Przelew – kurier DPD

15 zł

powyżej 800 zł

 Płatność przy odbiorze – kurier DPD

 20 zł

powyżej 1000 zł

 Dostawa w sobotę*

 rodzaj płatności

koszt dostawy

dostawa gratis

 Przelew – kurier DHL

25 zł

----------

 Płatność przy odbiorze – kurier DHL

35 zł

-------------

 
Przesyłki dostarcza firma kurierska DHL

  

*Dostawa w sobotę realizowana jest wyłącznie do miejscowości zlokalizowanych w I strefie doręczeń firmy DPD.

 

 

§6. Reklamacje

1.        Warunki reklamacji reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002r.

2.        Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję.

3.        Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
     - wad fabrycznych,
     - uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
     - niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem sklepu:

 

4motos.pl - Sklep motocyklowy

ul. 3 Maja 116

37-514 Munina

Tel. 666 11 00 22


Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup wraz z informacją zawierającą dane klienta oraz informację czy produkt powinien zostać wymieniony na inny czy klient życzy sobie zwrot zapłaconej kwoty. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.        Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5.        Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

6.        Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia sklepu o wadzie w ciągu 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

 

 

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1.        Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu oraz jest ometkowany.
Zwracany towar razem z  dowodem zakupu i formularzem zwrotu towaru prosimy odesłać na adres:

 

4motos.pl - Sklep motocyklowy

ul. 3 Maja 116

37-514 Munina

            Tel. 666 11 00 22

 

2.        Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszty przesyłki związane w wysyłką zamówienia do Klienta nie podlegają zwrotowi. W przypadku zamówień, których koszty przesyłki były ponoszone przez sklep (wg tabeli opłat za dostawę) Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki w wielkości odpowiedniej dla dokonanego sposobu płatności.

3.        Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub 21 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

  §8. Postanowienia końcowe

 1.        Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Kamil Górski KG MOTO. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.

2.        Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.08.2011

5.        Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.agv-sklep.pl

Rozmiary kasków
© AGV - Oficjalny dealer. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.